Голова районної ради Віталій Лашта взяв участь у марафоні "Дзвони Чорнобиля"

18 квітня 2011 року в рамках марафону «Дзвони Чорнобиля» в студії Рівненської обласної державної телерадіокомпанії відбулася зустріч з головою Березнівської районної ради Віталієм Лаштою та заступником голови Березнівської райдержадміністрації Юрієм Мадеєм.

В ході спілкування гості студії дали вичерпні відповідні на ряд запитань. Зокрема:

Нещодавно в Києві піднімали питання щодо зняття 4 зони радіоактивного забруднення. Яка наразі ситуація?

Стосовно дискусії у деяких ЗМІ на тему території Чорнобильської зони, то згідно чинного законодавства, зміна меж радіаційно забруднених територій – це компетенція виключно Верховної Ради України. А відповідне подання до парламенту можуть зробити тільки місцеві громади.
Згідно з чинним законодавством рішення щодо змін статусу населеного пункту (виведення за межі зон радіоактивного забруднення, переведення із однієї зони до іншої) приймаються на підставі експертних висновків ряду міністерств та наукових установ тільки за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України. На сьогодні жодна обласна рада на робила подання щодо виведення ряду населених пунктів за межі зон радіоактивного забруднення.
Протягом 2008 року було здійснено дозиметричну паспортизацію 55   радіоактивно забруднених населених пунктів  району. Результати паспортизації свідчать, що на цей час 41 населених пунктів, що віднесені до 4-ї зон радіоактивного забруднення за радіологічними показниками, можуть бути виведені за їх межі. Але це питання тільки Верховної Ради і може виводитись тільки Верховною Радою і законом. Тому тут, я переконаний, не буде ніяких ні поспішних рішень і будуть прийматися тільки виважені рішення.
Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. № 106 до зони посиленого радіоекологічного контролю віднесено 55 населених пунктів Березнівського району за показником щільності забруднення території цих населених пунктів ізотопами. З того часу відбулись певні зміни у чорнобильському законодавстві.
Відповідно до положень Закону України „Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” до зони посиленого радіоекологічного контролю можуть бути віднесені території зі щільністю забруднення ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/кв.км, ізотопами стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/кв.км понад доаварійний рівень за умови, що ефективна доза опромінення населення на цих територіях може перевищити 0,5 мЗв за рік.
МНС України щороку до 2009 року проводило дозиметричну паспортизацію населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення. У рамках цієї паспортизації визначався вміст радіонуклідів у продуктах харчування місцевого виробництва, дози внутрішнього опромінення населення. На підставі отриманих даних Науковим центром радіаційної медицини АМНУ визначалися паспортні дози опромінення населення.
За останні 10 років в більшості населених пунктів Березнівського району доза опромінення населення не перевищувала визначений законодавством критерій і становила від 0,05 до 0,1 мЗв за рік. Вміст радіонуклідів в продуктах харчування місцевого виробництва також не перевищує допустимі рівні, встановлені Міністерством охорони здоров”я. Вміст радіоцезію у молоці в цих населених пунктах коливається від 1,5 до 17 Бк/л при допустимих рівнях 100 Бк/л.
Відповідно до положень чинного законодавства перегляд меж зон радіоактивного забруднення можливий тільки за поданням обласних рад. Рівненська обласна рада жодного разу не подавала пропозиції про виведення населених пунктів Березнівського району за межі зони посиленого радіоекологічного контролю.

Чи будуть переглядатися на загальнодержавному рівні зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи?

На теперішній час правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається Законом України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Статтею 2 цього Закону визначено, що межі зон переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням обласних рад на підставі експертних висновків Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики, Національної комісії з радіаційного захисту населення України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населенні від наслідків Чорнобильської катастрофи і затверджуються Верховною Радою України.
Чинними критеріями, віднесення до зон радіоактивного забруднення є значення щільності забруднення ґрунту радіонуклідами та доза опромінення людей, які проживають на цих територіях.
За 25 років, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, природні процеси розпаду радіонуклідів та проведенні контрзаходи внесли суттєві корективи у структуру розподілу радіонуклідів 137Cs та 90Sr на території України.
Аналіз результатів моніторингу доз опромінення та визначення щільності забруднення ґрунтів свідчить, що на цей час 332 населених пункти україни, які віднесені до зон радіоактивного забруднення, можуть буті виведені за їх межи, а 431 населений пункт можуть бути переведеними із однієї зони до іншої.
Таким чином, відповідно до чинного законодавства, “статус населеного пункту” може бути переглянуто тільки за ініціативою обласних рад, які на підставі рішень місцевих рад, повинні звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням про перегляд статусу населеного пункту.
За 25 років, що минули з дня аварії на Чорнобильській АЕС, тільки шість сіл із Рівненської та Житомирської області були переведені із зони безумовного (обов’язкового) відселення до зони гарантованого добровільного відселення, відповідно вищезазначеної процедури.
Незважаючи на щорічну інформацію, яку надають центральні органи виконавчої влади місцевим радам, рішення щодо перегляду зон радами не приймаються. Це унеможливлює прийняття рішення щодо перегляду зон радіоактивного забруднення.

Правда що, в Україні вже готові рішення по зняттю 4-й зони?

Рішення щодо скасування в Україні 4 зоні немає і не може бути, оскільки це протирічить чинному законодавству. Інша справа, що не усі населенні пункти на теперішній час відповідають критеріям віднесення до 4 зони. Проте, рішення щодо їх виведення за межи зони радіоактивного забруднення розглядається тільки за ініціативою місцевих рад
В попередні роки на державному рівні неодноразово обговорювалось питання щодо перегляду зон меж радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зокрема в район надсилались проекти законодавчо-нормативних  документів по даному питанню. Після розгляду цих проектів районна державна адміністрація, районна рада, звертались до вищестоящих органів влади, в тому числі і центральних, про недопустимість прийняття рішення  про виключення населених пунктів району з переліку радіоактивно забруднених територій, беручи до уваги що недостатньо вивчений вплив на здоров’я людей першого радіаційного удару, якого вони зазнали відразу після аварії, спираючись на результати досліджень спеціалістів, та різке зростання захворюваності серед населення.

Що втратить Березнівський район, якщо 4 зону знімуть?

До 2009 року щорічно проводилися роботи по дозиметричній паспортизації населених пунктів територій радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Результати дозиметричної паспортизації населених пунктів  є основною складовою  для прийняття рішення центральними органами влади щодо перегляду меж зон радіоактивного забруднення.
Так, за результатами дозиметричної паспортизації населених пунктів в 2008 році 41 населених пунктів району з 55, не має перевищення 0,5  мілізіверт  (0,05  бер).ефективної  еквівалентної  дози  опромінення  людини.
Тобто  по  цих 41-му населеному пункту району може підніматись питання про виключення їх з переліку радіоактивно забруднених, а це призведе  до зупинення фінансування переважної більшості чорнобильських програм. Зокрема:
зупиниться фінансування організації харчування учнів у навчальних закладах району. В 2010 році Міністерством праці та соціальної політики України було профінансовано Березнівському комбінату громадського харчування РайСТ 16 мільйонів 978 тисяч гривень на організацію безкоштовного  харчування 10531 учнів в навчальних закладах району;
значно зменшиться фінансування  по програмі безоплатного відпуску ліків та пільговому зубопротезуванню (на 2011 рік  виділено 2,2 млн. грн.);
зупиниться право набуття дітьми статусу потерпілої дитини від Чорнобильської катастрофи, що в свою чергу зменшить надходження в район коштів на виплату пільг та компенсацій сім’ям  з дітьми, (у тому числі безкоштовне перебування дітей у дошкільних закладах).В минулому році на виплату цих пільг надійшло  6,2  млн. грн.; 
не буде виплачуватись доплата до заробітної плати (5.2 грн.) кожному працюючому в районі (в 2010 році всього виплачено – 673,6 тис грн.) та доплата  840 працюючим пенсіонерам до пенсії в такому ж розмірі   ( 17 тис.грн виплачено в минулому році)
працюючі району також не матимуть щорічні та додаткові чорнобильські відпустки  (в 2010 році було профінансовано чорнобильських коштів на ці відпустки – 2,3 млн.грн);
не буде виплачуватись компенсація в зв’язку з обмеженням споживання продуктів місцевого виробництва і особистого підсобного господарства (1.60 грн.) – (в 2010 році було нараховано на 37,5 тис. чоловік  716 тис. грн.).
Громадяни району, які на даний час мають статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 4, а це переважна кількість жителів району (38,8 тис. чол.)  після виключення району із зони радіоактивного забруднення втратять втратять статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи  4-ої категорії  і відповідно вже не матимуть право:
на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
на звільнення від сплати мита всіх видів (на сьогодні в основному потерпілі від Чорнобильської катастрофи категорії 4 користуються правом не платити мито під час виготовлення паспортів, проведення нотаріальних дій та в інших випадках).
на отримання компенсації вартості придбання палива  (в минулому році для потерпілих 4-ї категорії було нараховано 1,4 млн. грн. по 227,5 грн. кожному отримувачу); 
на виплату допомог  по тимчасовій  працездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати;
на пільговий вступ в вищі навчальні заклади;
на звільнення від плати за землю.
В загальному, за попередніми підрахунками в район зменшаться фінансові надходження після виключення його з зони радіоактивного забруднення на 31 мільйон гривень, що призведе до посилення соціальної напруги в районі.

Чи відчується вплив радіоактивного забруднення на здоров’я, рід занять людей у районі? (сільське господарство, онкохвроби)

Наслідки катастрофи продовжують хвилювати людей, впливають на соціально-психологічну ситуацію в районі. Тому болючою на сьогодні залишається проблема відновлення та збереження стану здоров’я потерпілого населення.
Статистичні дані свідчать про те, що протягом останніх 25 років значно зменшилася питома вага практично здорових мешканців району. Спостерігається значний ріст смертності внаслідок захворювань системи кровообігу, органів дихання та травлення. Збільшується кількість хворих серед дорослих та дітей з ураженнями ендокринної, кровотворної систем.
Одним із страшних проявів радіоактивного опромінювання на людський організм є ріст злоякісних новоутворень. Якщо в 1985 році в районі перебувало на обліку 384 онкохворих то в минулому році – 854. Серед дітей після аварії на ЧАЕС щорічно реєструється щонайменше 2-3 випадки онкозахворювань, серед дорослих – 20-30 випадків на 10 тисяч населення і цей показник зростає з кожним роком.
На жаль, відсутні необхідні умови для забезпечення онкологічних хворих потрібним обсягом і якістю медичної допомоги.
Ми розуміємо, що держава сьогодні не в змозі профінансувати в повному обсязі діюче «чорнобильське» законодавство. Враховуючи ці фактори вважаю за необхідне збереження і забезпечення належного фінансування найнеобхідніших заходів з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, визначених законодавством. Насамперед, пов’язаних з охороною  здоров’я (безкоштовне придбання ліків, пільгове зубопротезування), безкоштовне харчування учнів   в навчальних закладах, збереження пільг щодо пенсійного віку.

Які Чорнобильські програми діють в районі?

Протягом останніх 25 років район отримав відчутну підтримку держави  на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи і сьогодні уряд продовжує виділяти значні «чорнобильські» кошти в район. Лише на пільги і компенсації в минулому році було спрямовано близько 17 млн. грн.
В цьому році на потреби “чорнобильців”  району державою передбачено виділити майже також 17 млн. гривень.
Вагомим внеском держави в соціально-економічний розвиток району є фінансування «чорнобильської» будівельної програми. В рамках її реалізації    значні кошти вкладено в газифікацію, будівництво житла, розвиток  інфраструктури району. За кошти державного бюджету прокладено магістральний газопровід.
Сьогодні природнім газом користуються майже 12 тисяч сімей в 34 населених пунктах.
В 2010 році Міністерством праці та соціальної політики України було профінансовано Березнівському комбінату громадського харчування Районного споживчого товариства 16 мільйонів 978 тисяч гривень на організацію безкоштовного  харчування 10531 учнів в навчальних закладах району.
Щорічно діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, інваліди Чорнобиля та ліквідатори оздоровлюються та набираються сил в санаторно-курортних, оздоровчих закладах України. За минулий рік оздоровлено 2766 дітей.
Всього протягом 2010 року було забезпечено путівками для  санаторно-курортного лікування  3865 постраждалих громадян.   
Для безоплатного отримання постраждалими від Чорнобильської катастрофи ліків за рецептами лікарів в район надійшло в минулому році  2 млн. 55 тис гривень; на безоплатне і пільгове зубопротезування 178 тисяч гривень.

Що потрібно зробити в районі, щоб вирішити питання економічного відродження території? (нові програми, реформи, інвестиції)

На сьогодні необхідно на державному рівні вирішити питання економічного відродження територій, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Зокрема необхідно відновити реальне фінансування капітальних вкладень в будівництво доріг, об’єктів соціально-економічного призначення, водопровідної мережі в населених пунктах району.
Зрозуміло, що проведення названих заходів вимагає значних додаткових затрат. Але для того, щоб їх знайти, не обов’язково залучати додаткове державне асигнування. Можна піти шляхом більш раціонального використання коштів, що виділяються сьогодні. Зокрема, переглянути доцільність окремих пільг. Багато з них не мають великої матеріальної вартості для людей, які їх отримують, проте в сумі становлять істотний тягар для державного бюджету. До таких пільг можна віднести щомісячну грошову допомогу (1 гривня 60 копійок) у зв’язку обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства. та доплату (5 гривень 20 копійок) за роботу в радіаційній зоні.
Сподіваюся, що економічна ситуація в державі поліпшиться, а отже відчутнішою буде підтримка  тих, хто постраждав від  Чорнобильської катастрофи.