Проєкт районного бюджету Березнівського району на 2020 рік

 Проєкт районного бюджету на 2020 рік розроблено на  основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з урахуванням децентралізації, основних прогнозних показників розвитку району.


ДОХОДИ
Доходну частину районного бюджету на 2020 рік передбачено в сумі 444 844,2 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 440 560,2 тис. грн., спеціальним фондом – 4 284,0 тис. грн. Порівняно з минулим роком доходна частина загального фонду бюджету зменшилась на 288 014,9 тис. грн. за рахунок  зменшення в порівнянні з 2019 роком додаткової дотації  на утримання закладів освіти та охорони здоров`я на 23 213,2 тис. грн., медичної субвенції на 29 987,4 тис. грн., субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну на 870,2 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 482,0 тис. грн., субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 39,0 тис. грн. та в зв`язку з тим, що видатки на надання пільг та житлових субсидій, надання допомог сім`ям з дітьми у 2020 році здійснюватимуться безпосередньо з державного бюджету.

Власні доходи
Загальна сума власних доходів складає 98 000,0 тис. грн, що на 10,8 % більше очікуваних надходжень 2019 року.
В загальній структурі доходів власні доходи складають 22,3 %. В основу розрахунків власних  доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік покладено:
вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України;
вимоги статей 64 та 101 Бюджетного кодексу України;
звітні показники про стан виконання доходів зведеного бюджету району за 2019 рік.
У процесі визначення доходів загального фонду районного бюджету враховані динаміка та тенденції виконання показників надходження податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.
Виходячи з вимог Бюджетного кодексу України, що закладені в основу формування доходів загального фонду бюджету на 2020 рік, найбільшу питому вагу в доходах районного бюджету становлять відрахування від податку з доходів фізичних осіб, який складає  94 706,9 тис. грн, або 96,6 % всіх доходів.

Основними чинниками, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб є:
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- легалізація виплати заробітної плати.

Прогнозний показник надходження податку з доходів фізичних осіб до районного бюджету на 2020 рік, порівняно з очікуваним показником на 2019 рік, збільшено на 11,3 відсотка.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 2020 рік передбачено відповідно в сумі 30,0 тис. грн. та 470,0 тис. грн.,  на основі фактичних надходжень за 2019 рік.
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності  передбачено в сумі  89,9 тис. грн.
По  податку на прибуток, відповідно до розрахунків  підприємств комунальної власності, на 2020 рік передбачено 2,5 тис. грн., що на рівні надходжень 2019 року.

Офіційні трансферти

З державного бюджету передбачено:
базову дотацію – 60 993,7 тис. грн, що на 21,5 % більше в порівнянні з 2019 роком;
дотацію місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 9 493,8 тис. грн., що на 23 213,2 тис.  грн. менше в порівнянні з 2019 роком;
субвенцій на загальну суму  272 072,7 тис. грн, в тому числі:   
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 259 344,2 тис.  грн, або на 14,3 % більше в порівнянні з 2019 роком;
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на І квартал 2020 року – 11 078,3 тис. грн;
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 651,1 тис.грн.
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 527,3  тис. грн., в тому числі:
- на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (видатки споживання) – 116,5 тис. грн;
- на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (видатки споживання) – 410,8 тис. грн.
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для відшкодування вартості інсулінів) – 235,2 тис. грн;
на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 236,6 тис. грн.

Спеціальний фонд

Основними складовими спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ.
За розрахунками бюджетних установ прогнозна сума власних надходжень на 2020 рік становить 4 284,0 тис. грн., в тому числі по:
- закладах освіти – 3 387,0 тис. грн., в тому числі  за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування дітей  – 3 127,3 тис. грн., від послуг басейну – 165,0 тис. грн., від здачі в оренду приміщень – 31,4 тис. грн., від батьківської плати на оплату праці офіціантам – 63,4 тис. грн.;
- КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»   – 460,0 тис. грн. – надходження 75% від пенсії  проживаючих в стаціонарному відділенні с.Друхів;
- закладах культури – 437,0 тис. грн., в тому числі надходження батьківської плати за навчання дітей в музичній школі - 199,8 тис. грн, від здачі в оренду майна – 30,0 тис. грн., за відвідування музею – 3,0 тис. грн., оформлення формулярів та видачу літератури на абонемент – 72,3 тис. грн, відшкодування орендарями комунальних послуг – 131,9 тис. грн.
 
ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету на 2020 рік передбачено в сумі  444 844,2 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 440 560,2 тис. грн, спеціального фонду –  4 284,0 тис. грн. У структурі видатків 77,9 % займають видатки на освіту, 3,7 % - видатки на охорону здоров`я, 1,7 % - на соціальний захист та 3,5 % - на культуру.
Видаткову частину бюджету сформовано відповідно до вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунків за енергоносії, відповідно до вимог чинного законодавства.
Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери на 2020 рік розраховані,  виходячи з:
розміру мінімальної заробітної 4723 гривні;
розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 2102 гривні;
Розрахунок потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рівні бюджету 2019 року.


Освіта
Проект районного бюджету на 2020 рік за видатками головного розпорядника коштів – управління освіти, молоді та спорту сформований з урахуванням п`яти джерел фінансування:
- освітньої субвенції  на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та ліцею-інтернату в сумі 259 344,2 тис. грн;
-  дотації з державного бюджету на фінансування переданих видатків на утримання закладів освіти в сумі 8 493,8 тис. грн;
- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 651,1 тис.грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 527,3  тис. грн;
- коштів районного бюджету в сумі 73 917,5 тис. грн.
У структурі видатків на освіту, видатки на заробітну плату з нарахуваннями займають 93,7 %,  енергоносії  - 4,1 %.
У фонді оплати праці враховано усі основні виплати.
Видатки на харчування передбачено в сумі 3 930,0 тис. грн., що менше в порівнянні з поточним роком на 1 851,5 тис. грн. В розрахунку потреби в коштах на харчування враховано фактичне відвідування шкіл учнями. При цьому враховано норми харчування на одну дитину затверджені районною радою на 2019 рік  по ЗОШ-ліцей з професійним навчанням – 67,0 грн, по пришкільному інтернату економіко-гуманітарного ліцею – 50,0 грн та по ліцею-інтернату спортивного профілю – 75,0 грн.
Поточні господарські видатки за незахищеними статтями  передбачено в сумі 3 422,3 тис. грн, в тому числі на придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учнів, оплату за доставку, придбання класних журналів.
По видатках спецфонду в частині власних надходжень передбачено кошти в сумі 3 387,0 тис. грн., які  направляються на виплату заробітної плати  з нарахуванням - 314,8 тис. грн., придбання продуктів харчування -  2 777,1 тис. грн., оплату енергоносіїв - 160,1 тис. грн. та на інші видатки  в сумі 135,0 тис. грн.
     
Охорона здоров`я
У проекті районного бюджету на 2020 рік на охорону здоров’я -  головний розпорядник райдержадміністрація, передбачено видатки на І квартал 2020 року у сумі 16 679,9 тис. грн, в тому числі за рахунок:
- медичної субвенції з державного бюджету - 11 078,3 тис. грн;
- дотації з державного бюджету на фінансування переданих видатків на утримання закладів охорони здоров`я –  1 000,0 тис. грн;
-  субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для відшкодування вартості інсулінів) – 235,2 тис. грн;
- коштів районного бюджету – 5 366,4 тис. грн, з них на оплату енергоносіїв – 5306,4 тис. грн (в тому числі КНП "Березнівський районний центр первинної медичної допомоги" Березнівської районної ради –  700,0 тис. грн), на пільгове зубопротезування – 60,0 тис. грн.

Соціальний захист
Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на утримання КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) "  передбачено 6 071,6  тис. грн, або102,0 % до видатків 2019 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачаються в сумі 5 418,0 тис. грн, що складає  89,2 % від загального обсягу видатків на утримання установи. Обсяг витрат на харчування в стаціонарному відділенні с.Друхів в основному забезпечено за рахунок власних надходжень спеціального фонду, за рахунок загального фонду передбачено 162,9 тис грн. На проведення розрахунків за енергоносії передбачено кошти в сумі 414,3 тис грн.
Крім того, на пільгове медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, по загальному фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачено видатки в сумі 236,6 тис. грн.
На утримання соціальної служби молоді передбачено  1 344,6 тис грн, що майже на рівні 2019 року. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 1 282,1 тис грн, що складає 95,4 % в загальній структурі видатків установи. Відповідно до потреби передбачено кошти на оплату енергоносіїв в сумі 28,0 тис. грн.
Видатки на утримання підліткового клубу передбачено в сумі 37,6 тис. грн.

Культура
На утримання закладів культури передбачено 15 457,9 тис грн.  На оплату праці з нарахуваннями  спрямовано кошти в сумі 13 782,9 тис. грн, що складає 89,2 % у загальній структурі видатків на галузь. У фонді оплати праці враховано усі основні виплати. 
Поточні видатки передбачено на першочергові потреби в сумі 368,8 тис. грн. На оплату енергоносіїв передбачено  1 306,2 тис. грн, що складає 8,5 % в загальній структурі видатків установи.
Видатки   спеціального  фонду  по закладах культури складають 437,0 тис. грн. та направляються на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам музичної школи, на оплату  енергоносіїв та на утримання установ.

Фізична культура та спорт
Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт складає 5 522,8 тис. грн, що на 2 % більше затверджених видатків минулого року, в тому числі:
для КДЮСШ управління освіти передбачено 4 660,9 тис. грн, що на 93,0 тис. грн більше в порівнянні до затверджених видатків на  2019 рік, видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 3 921,1 тис. грн, або 84,1 % в загальній структурі. У фонді оплати праці враховано усі основні виплати. На поточні видатки передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн.
на фінансову підтримку ДЮСШ "Колос"  -  781,7 тис. грн,  райради ФСТ "Колос" -  80,2 тис грн., на рівні 2019 року.

На функціонування Березнівської районної ради передбачається спрямувати 3 527,6 тис грн,  в повному обсязі передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та поточні видатки.

У видатках районного бюджету відповідно до пункту 20 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України передбачено іншу субвенцію сільським, селищній та міській радам на утримання дошкільних закладів освіти та сільських будинків культури, клубів  в сумі 48 524,7 тис. грн, що на рівні 2019 року.
Потребу в коштах визначено виходячи з середнього розміру заробітної плати по галузі на діючу штатну чисельність працівників. По дошкільних закладах освіти враховано потребу в коштах на харчування  на діючу мережу дітей з розрахунку 5,0 грн. при  середньому виконанні 110 діто/днів на рік. Потребу в коштах на оплату енергоносіїв враховано на рівні затверджених обсягів на 2019 року.   
Резервний фонд районного бюджету пропонується затвердити в сумі 200,0  тис. грн, оборотно-касову готівку визначити в розмірі 500,0 тис. грн.

Враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 28.10.2019 № 76-к ,,Про зміни в структурі та затвердження граничної чисельності працівників Березнівської районної державної адміністрації” та від 21.11.2019 № 86-к “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 28.10.2019 року № 76-к ,,Про зміни в структурі та затвердження граничної чисельності працівників Березнівської районної  державної адміністрації”  приведено у відповідність найменування головних розпорядників коштів районного бюджету.

 

Лідія ЦЬОМКО, начальник фінансового управління

районної державної адміністрації 

 

 

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.