Звернення голови Березнівської районної ради до жителів району щодо кандидатур присяжних

Шановні березнівчани! Шановні керівники та працівники трудових колективів підприємств, установ та організацій району! Шановні члени громадських об´єднань!
Керуючись Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до Березнівської районної ради з поданням звернулось Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Рівненській області з проханням сформувати і затвердити список присяжних у кількості 15 осіб. Відповідно на черговій сесії районної ради необхідно розглянути питання про затвердження списку присяжних.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись принципами гласності і колегіальності районна рада просить надавати пропозиції щодо кандидатур громадян, які постійно проживають на території району і на Вашу думку, за життєвим і професійним досвідом та інтелектуальними і моральними якостями можуть виконувати функції присяжного.

Прохання до 18 жовтня 2019 року надати відповідні кандидатури, керуючись наведеним нижче.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.

Не підлягають включенню до списку присяжних громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) які мають незняту чи непогашену судимість;
4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
7) особи, які не володіють державною мовою.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Список присяжних затверджується Березнівською районною радою на три роки.

Особам, які відповідають вищезазначеним критеріям і мають бажання стати присяжними Березнівського районного суду Рівненської області необхідно до 18 жовтня 2019 року звернутися із відповідною заявою до Березнівської районної ради. Консультації з усіх питань, що виникатимуть в процесі підбору кандидатур і підготовки до затвердження списку присяжних, надаються у виконавчому апараті Березнівської районної ради (м.Березне, вул.Київська, 6,  1 поверх, кабінет №8, тел. 5-33-90).

 

Голова Березнівської районної ради Юрій Гуменюк

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.