Відбулася тридцять четверта сесія районної ради

22 і 25 грудня двапленарнихзасіданнярайоннарадапровеласвоюзавершальнувцьо­муроці 34 сесію. Розглянутомайже 50 актуальнихпи­таньжиттєдіяльностірайону. Прийняторядцільових програм, проаналізованохідвиконанняухваленихран­ішерішень, внесенозміниврайоннийбюджет 2009 року тазатвердженопорядокфінансуваннявидатківзрайонногобюджетуупершомукварталі 2010 рокудоприй­няттябюджетунанаступнийрік. Рядпитаньстосува­лосякомунальногомайнатапов'язанихізниммайно­вихістатутнихвідносин. Якзавжди, чималочасудепу­тативідвелинаоголошеннятаобговорення депутатськихзапитівізвернень, виступиу«Різному».

 

Ключовимиупорядкуденномусесіїстализвітиголови райрадиіголовирайдержадміністрації. Прийнятотакожрішен­няпозвітахпостійнихкомісійрайради.

Насесіїоголошенорішенняфракції«НашаУкраїна» провиключенняізфракціїдепутатів  М.В.Семеновича, М.М.БеженараіА.О.Матяшука. Яквияснилосявході сесії, названідепутатиопинилисявдоволінезручній ситуації: фракція«НашаУкраїна»обстоюєодногокан­дидатавПрезиденти, акиївськепартійнекерівництво названихдепутатівприйнялорішеннястатинасторонуіншогокандидата.

НадругомупленарномузасіданнідепутатиМ.В.Се­менович, М.М.БеженаріА.О.Матяшукоголосилипро створенняврайоннійрадіокремоїфракції.

СесіярозглянулаізадовольнилазаявудепутатаНикитюкаІгоряСергійовичапроскладеннязньогодепутатсь­кихповноважень. Рішеннязцьогоприводубуденаправ­леневрайонномутериторіальнувиборчукомісію.

Вроботісесіївзявучастьівиступивзаступникголови обласноїрадиВ. І. Крока.

Підчаспленарнихзасіданьприсутнівзаліпривітали депутатарайради, головуправліннярайСТК.М.Чух­райзприсвоєннямїйзвання«Заслуженийпрацівник сферипослугУкраїни», асільськогоголовуВітковичГ.М.МиронецьзнагородженнямїїорденомКнягиніОль­ги. ЗаступникголовиобласноїрадиВ.І.Крокавручив Почеснуграмотуоблрадитапам'ятнийзнакначальни­курайвідділувнутрішніхсправІ. М. Денисюку.

Буловрученотакожнагородипереможцямчитацько­горейтингурайонноїгазети«Надслучанськийвісник» «Людина 2009 року».

За матеріалами районної газети "Надслучанський вісник"

Авторські права 2019 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.