01 липня 2019 року №34 "Про введення в дію штатного розпису виконавчого апарату Березнівської районної ради"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ


01 липня 2019 року                                      №34

Про введення в дію штатного розпису виконавчого апарату Березнівської районної ради

Відповідно до Законів України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268  ”Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами, від 09 грудня 2015 року №1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно – правових актів”; наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року №77 ”Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів“ із змінами

1. Ввести в дію з 25 червня 2019 року штатний розпис на 2019 рік виконавчого апарату Березнівської  районної ради, затверджений головою районної ради 01 липня 2019 року, в кількості 14 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 82407,00 (вісімдесят дві тисячі чотириста сім гривень 00 копійок).
2. Встановити  посадові оклади працівникам виконавчого апарату районної ради з 25 червня 2019 року згідно з додатком.
3. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату районної ради здійснювати нарахування заробітної плати згідно зі штатним розписом.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова ради                     підпис               Ю. Гуменюк      

                                                              

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.