28 листопада 2016 року №63 "Про проведення щорічної інвентаризації в 2016 році"

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

28 листопада 2016 року                                                                        №63

 

Про проведення щорічної інвентаризації в 2016 році

 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобовязань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.14 за № 1365/26142, з метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, а також для контролю за збереженням матеріальних цінностей:

1.Створити комісію з проведення  інвентаризації  в такому складі:

Голова комісії: 

 

 

Пилипчук Людмила Петрівна

-

заступник голови районної ради;

Члени комісії:        

 

 

Дроженець Богдан Олександрович   

-

керуючий  справами  виконавчого апарату районної ради;

Снітко Наталія Сергіївна              

-

начальник відділу організаційного та правового забезпечення  діяльності ради;

Люшин Людмила Петрівна

-

начальник відділу з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

Яковчук Валентина Іванівна               

-

начальник фінансово-господарського відділу районної ради.

 

2.Комісії провести інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, бланків суворого обліку, розрахунків та інших статей  балансу районної ради станом на 01.12.2016

року.

3.Інвентаризацію провести  у присутності  матеріально-відповідальних осіб:

Лазарець Марини Михайлівни                

-

головного  спеціаліста фінансово-господарського  відділу  

Хилюка Олександра Олександровича

-

водія    

 

4.Інвентаризацію провести 01 грудня 2016 року.

5.Узагальнені результати інвентаризації затвердити в порядку та строки визначені законодавством.

6.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова  ради                                     підпис                            Л.Каменчук

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.