від 1 листопада 2012 року №65 "Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 29.08.2011 №57"

УКРАЇНА

БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Рівненської області

(Шосте скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ РАДИ

 

1 листопада  2012 року                                                                         № 65

 

Про внесення змін до розпорядження

голови районної ради від 29.08.2011

№57

 

            Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання розпорядження голови обласної ради від 24.10.2012 № 270 «Про обласний конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»:

1.Внести наступні зміни до розпорядження голови районної ради від 29.08.2011 №57 «Про проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»:

1.1.Викласти в новій редакції Положення про проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» згідно з додатком 1.

1.2.Затвердити новий склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» згідно з додатком 2.

2.Визнати таким, що втратили чинність, додаток 1, 3 розпорядження голови районної ради від 29.08.2011 №57 «Про проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини».

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Михальчука С.І.

 

 

Голова ради                                                                                     В.Лашта

 

 

 


 Додаток 1

до розпорядження голови районної  ради

від 01.11. 2012

№ 65

 

Положення

про проведення першого туру щорічного обласного конкурсу

«Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»

 

1. Загальні положення

1.1.Обласний конкурс „Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини” (далі – Конкурс) проводиться з метою підвищення професіоналізму посадових осіб органів місцевого самоврядування, розвитку ініціативи і їх творчої активності, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як посадової особи, так і органів місцевого самоврядування в цілому, сприяння прозорості та ефективності діяльності місцевих рад.

 1.2.Завданням Конкурсу є виявлення ерудиції та професійних знань посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

 1.3.Конкурс оголошує обласна рада спільно з управлінням державної служби Головдержслужби України в Рівненській області.

 1.4.У Конкурсі можуть брати участь посадові особи, що працюють у  виконавчих апаратах обласної, районних рад та посадові особи міських, селищних та сільських рад зі стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років (за їх згодою).

 

2. Керівництво Конкурсом

  2.1.Керівництво Конкурсом здійснює організаційний комітет.

  2.2.Повноваження організаційного комітету: 

- організовує роботу щодо підготовки і проведення Конкурсу;

- складає план проведення Конкурсу і забезпечує його виконання;

- визначає зміст кожного етапу Конкурсу (зміст текстів, тестових завдань, співбесід тощо) та критерії оцінювання виконання; 

-  оцінює в балах виконання завдань учасниками Конкурсу;

- визначає переможців Конкурсу;

- оформляє протокол підсумків Конкурсу;

- оголошує результати Конкурсу;

- члени оргкомітету мають право бути присутніми на всіх конкурсних випробуваннях.

2.3.Засідання організаційного комітету проводяться за потребою.

2.4.Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість від загального складу членів комітету.

2.5.Рішення організаційного комітету приймаються відкритим голосуванням більшістю від загального складу членів комітету.

2.6.У випадку рівного розподілу голосів «за», «проти» вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

2.7.За підсумками своїх засідань організаційний комітет приймає рішення, які відображає в протоколі.

 

3. Порядок проведення

3.1.Конкурс проводиться в два тури по трьох номінаціях:

- кращий сільський, селищний, міський голова;

- краща посадова особа сільських, селищної, міської рад;

- краща посадова особа виконавчого апарату районної ради.

3.2.З метою організації проведення І туру Конкурсу утворюється Організаційний комітет з проведення конкурсу (далі - Оргкомітет) у складі: голови Оргкомітету, заступника голови, секретаря і членів Оргкомітету.

Діяльність Оргкомітету регламентується Положенням про Оргкомітет, що затверджується головою районної ради.

Оргкомітет здійснює свою роботу шляхом проведення засідань упродовж І туру Конкурсу згідно із затвердженим планом роботи. Всі результати і рішення записуються до протоколу, який підписуються головою та секретарем Оргкомітету.

Рішення Оргкомітету щодо підсумків І туру Конкурсу, переможців (І місце) і лауреатів (ІІ, ІІІ місце) Конкурсу підписуються усіма присутніми на засіданні членами Оргкомітету.

Засідання Оргкомітету є правомочним, якщо присутні більшість від загального складу членів комітету. Усі рішення Оргкомітету вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на його засіданнях. У разі рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови Оргкомітету. Члени Оргкомітету в разі незгоди з будь-яким рішенням мають право висловити окрему думку у письмовому вигляді, яка додається до протоколу.

Оргкомітет на своєму першому засіданні розподіляє обов'язки між головою, заступником голови, секретарем та членами.

3.3.Члени Оргкомітету не мають права брати участь у Конкурсі.

3.4.Перший тур Конкурсу проходить в кілька етапів:

 

І-й етап: прийом документів від претендентів

Для участі в І турі Конкурсу посадові особи органів місцевого самоврядування подають Оргкомітету:

- заяву про участь;

- копію особової справи (за формою П-2ДС).

Оргкомітет розглядає подані документи претендентів та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову. Підставою для відмови є оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, або відсутність будь-якого з них, а також встановлена в них недостовірна інформація.

 

Оргкомітети І туру повідомляють обласний Оргкомітет ІІ туру про дату, час та місце проведення міського чи районного Конкурсу за 10 днів до його проведення.

 

ІІ-й етап: виконання конкурсних завдань

 3.5. Рівень знань державної мови.

3.5.1.Оргкомітет І туру пропонує конкурсантам диктант з творчим продовженням, де необхідно надати власні міркування з приводу висловленої у тексті проблеми. Обсяг творчої роботи не повинен бути більшим за обсяг поданого тексту.

На виконання завдання з перевірки рівня знань державної мови   відводиться не менше 30 хвилин.

3.5.2.Складання ділових документів.

Оргкомітет І туру пропонує конкурсантам орієнтовний перелік видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками Конкурсу з урахуванням специфіки роботи органу місцевого самоврядування та відповідних нормативно-правових актів, які регламентують складання цих ділових документів. Орієнтовний перелік ділових документів, які будуть запропоновані конкурсантам, затверджується на засіданні Оргкомітету І туру. Завдання щодо складання ділового документу виконується на комп'ютері шрифтом Тimes New Roman чотирнадцятого розміру. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

На виконання завдання стосовно складання ділових документів відводиться не менше 60 хвилин.

Оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань зберігаються в Організаційному комітеті І туру Конкурсу.

 

III-й етап: заключний

3.6.Оргкомітет І туру на своїх засіданнях приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців (І місце) і лауреатів (ІІ, ІІІ місце) І туру Конкурсу у номінаціях: «Кращий сільський, селищний, міський голова», «Краща посадова особа сільських, селищної, міської рад», «Краща посадова особа виконавчого апарату районної ради».

Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців подаються до обласного Оргкомітету II туру Конкурсу не пізніше 15 листопада на адресу:  Рівненська обласна рада, майдан Просвіти,1, м.Рівне, 33013, з поміткою «Конкурс».

  Крім цього для участі в другому турі Конкурсу міські та районні ради  окремо подають письмову заяву щодо участі переможців І туру (1 чол. в номінації) до 15 листопада Оргкомітету Конкурсу за адресою:  Рівненська обласна рада, майдан Просвіти,1, м.Рівне, 33013, з поміткою «Конкурс».

 

4. Підведення підсумків та нагородження переможців

4.1.Підведення підсумків Конкурсу здійснює Оргкомітет  проведення другого туру на своєму засіданні.

4.2.За результатами проведеного Конкурсу визначаються три переможці в кожній номінації.

4.3.Переможці і лауреати Конкурсу нагороджуються пам’ятними дипломами, цінними подарунками та пам’ятними сувенірами.

4.4.Підсумки Конкурсу оголошуються на урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування та висвітлюються у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах обласної ради та Управління державної служби Головдержслужби України в Рівненській області.

 

 

Заступник голови районної ради                                       С.Михальчук


Додаток 2

до розпорядження голови районної  ради

від 01.11.2012

№65

 

Склад

організаційного комітету

з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу

«Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»

 

 

Михальчук Степан Іванович

- заступник голови районної ради, голова оргкомітету

Дроженець Богдан Олександрович

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради, заступник голови оргкомітету

Лазарець Марина Михайлівна

- головний спеціаліст фінансово-господарського відділу, секретар оргкомітету

 

Члени оргкомітету:

Горбатюк Ліля Костянтинівна

- головний редактор ТРК «Березне»

 

Томілович Микола Іванович

- голова постійної комісії районної ради

 

 

Яковчук Валентина Іванівна

-начальник фінансово-господарського відділу

 

 

Заступник голови районної ради                                       С.Михальчук

 

 

Авторські права 2018 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.