від 08 грудня 2011 року №86 "Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Березнівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет"

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Рівненської області

(Шосте скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

8 грудня   2011 року                                                                        № 86

 

Про затвердження Положення про

офіційний веб-сайт Березнівської

районної ради в глобальній інформаційній

мережі Інтернет

 

З метою забезпечення прозорості діяльності Березнівської районної ради, громадського обговорення проектів рішень:

 

1.Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Березнівської районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі - мережа Інтернет), що додається.

 

2.Керуючому справами виконавчого апарату районної ради забезпечити розміщення інформації про діяльність Березнівської районної ради у мережі Інтернет відповідно до цього Положення.

 

3. Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату районної ради щороку передбачати кошти для забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернеті.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради С.І.Михальчука.

 

 

Голова ради                                                                                                    В.Лашта

 

 

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної ради

«08» грудня 2011 року

№86

 

Положення

про офіційний веб-сайт Березнівської районної ради

в глобальній інформаційній мережі Інтернет

 

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про ін. формацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права»; Указів Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні», від 01.08.2002 №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», від 31.07.2004/2004 №854 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 15.09.2005/2005 №1276 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», відповідно до Регламенту Березнівської районної ради, Положення про виконавчий апарат Березнівської районної ради.

Веб-сайт Березнівської районної ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (http://www.berezne-rada.rv.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Березнівської районної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності керівництва районної ради, президії, постійних комісій, фракцій, депутатів районної ради, надання інформаційних послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов'язаних з діяльністю Березнівської районної ради.

3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.

4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях, не пов'язаних з діяльністю районної ради.

5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Березнівської районної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

 

2. Структура та дизайн веб-сайту

1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:

– головна: навігаційна сторінка, яка містить назви основних розділів, новини та оголошення тощо;

– про район: загальні відомості, символіка, історична довідка, інформація про потенціал району, видатних діячів, визначні події, адміністративно-територіальний устрій району;

– керівництво районної ради: інформація про голову районної ради; заступника голови районної ради; керуючого справами виконавчого апарату районної ради;

– районна рада та її формування: інформація про склад районної ради, депутатський корпус, депутатські фракції, постійні комісії;

– виконавчий апарат: інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

– нормативна база: нормативно-правові акти, що регулюють діяльність районної ради;

– матеріали сесії: орієнтовний порядок денний чергової сесії районної ради, проекти рішень;

– рішення ради: текстова частина всіх рішень районної ради, які були прийняті впродовж терміну повноважень районної ради, архів рішень районної ради попередніх скликань;

– розпорядження голови районної ради;

– доступ до публічної інформації: нормативно-правові акти з питань доступу до публічної інформації; порядок подання запиту на інформацію та оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності;

– регуляторна політика: регуляторні акти, затверджені рішеннями районної ради, звіти про відстеження регуляторних актів, план підготовки регуляторних актів, проекти регуляторних актів;

– місцеве самоврядування району:

– інформація: програма соціально-економічного та культурного розвитку району, районний бюджет на відповідний рік, комунальна власність, комунальні підприємства (зокрема їхнє місцезнаходження, поштові адреси, номери телефонів, адреси веб-сайтів, та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери телефонів, адреси електронної пошти керівників; розклади роботи та графіки прийому громадян);

– прийом громадян: графік прийому громадян керівництвом районної ради, депутатами районної ради, нормативно-правові документи, що регулюють звернення громадян, контакти;

– Березнівщина туристична: інформація про туристичні маршрути; приватні садиби; туристична схема Березнівського району;

– написати листа: інтернет-приймальня;

– анонси – оголошення про заплановані заходи;

– фотогалерея;

– інформаційні повідомлення про конкурси, що оголошуються районною радою, порядок та умови участі в них, місце та хід проведення, докладна інформація про результати таких конкурсів із зазначенням змісту та суті конкурсних пропозицій;

- інформаційні реєстри, що перебувають у розпорядженні Березнівської районної ради і не мають обмежень в доступі для ознайомлення та користування;

– посилання на Веб-сайти центральних та місцевих органів влади України;

Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих керуючому справами або особі, відповідальній за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.

2. Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.

3.Основна мова веб-сайту – українська.

4.Дизайн та структура веб-сайту не є сталими і в разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.

 

3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

 

1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

– статичні – матеріали, які зберігають свою актуальність протягом тривалого періоду. Термін оновлення – за наявності зміни даних;

– динамічні – матеріали, актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись. Термін оновлення – не пізніше 3-х діб після надходження до відповідального за інформаційне наповнення веб-сайту інформації про відповідні зміни;

– поточні матеріали, які втрачають актуальність протягом короткого проміжку часу. Термін оновлення – не пізніше доби після проведення заходу, прийняття відповідного рішення чи оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації.

До статичних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:

– склад і структура районної ради;

– Паспорт Березнівського району;

– правова база діяльності районної ради;

– Регламент районної ради;

– положення районної ради;

– комунальні підприємства, установи, організації;

– архів новин.

До динамічних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:

– рішення районної ради;

– районні програми;

– регуляторна політика;

– прийом громадян;

– опитування;

– фотогалерея.

До поточних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:

– матеріали до сесії;

– новини;

– анонси, оголошення;

– Інтернет-приймальня;

– ЗМІ про нас.

2. Оприлюднення офіційних документів районної ради:

– рішення районної ради для розміщення на веб-сайті надаються в електронному вигляді – відділом організаційного та правового забезпечення діяльності ради;

– електронний і паперовий варіанти рішень районної ради надаються для розміщення на веб-сайті після підписання рішень головою районної ради;

– рішення оприлюднюються відповідальним за інформаційне наповнення веб-сайту впродовж трьох робочих днів з часу надання матеріалів в електронному вигляді.

3.З пропозицією щодо розміщення інформації на веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.

4.Інформаційні матеріали надаються у паперовій та електронній формах. Окремі види матеріалів (реєстри, бази даних тощо) можуть надаватися лише в електронній формі за умови попереднього узгодження із відповідальним за інформаційне наповнення веб-сайту.

 

4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

1.Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження веб-сайту:

– погоджує з керуючим справами виконавчого апарату районної ради зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;

– погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до структури веб-сайту;

– забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність обласної ради, депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів обласної ради, відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту;

– вирішує поточні питання, пов'язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;

– забезпечує функціонування всіх підсистем офіційного веб-сайту районної ради за адресою http://berezne-rada.rv.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;

– вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

2.Структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради у межах визначених повноважень співпрацюють між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті районної ради.

3.Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                С.Михальчук

Авторські права 2021 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.