від 01 грудня 2011 року №82 "Про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію газового обладнання Березнівської районної ради"

 

 

                                                                 УКРАЇНА

                                                 БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                          Рівненської області

                                                          (Шосте скликання)

                                                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                     ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

від 01 грудня 2011 року                                                                        №82

 

Про призначення відповідальної особи

за безпечну експлуатацію газового

обладнання Березнівської районної ради

 

   Керуючись Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими 
наказом Держнаглядохоронпраці 01.10.97 N 254, який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758 та з метою безпечної експлуатації
газового обладнання Березнівської районної ради:
 

1. Відповідальним за безпечну експлуатацію газового обладнання Березнівської районної

ради призначити сторожа Попругу Сергія Миколайовича.

 

2. Попрузі С.М. пройти необхідну підготовку і перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України, а також відповідних   розділів   будівельних   норм   і правил та інших нормативних

документів в обсязі виконуваної ним   роботи   у відповідності з "Типовим положенням про

навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженим

наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 №30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 12.05.94 за № 95/304.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради

Михальчука С.І.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                В.Лашта

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.