від 29 серпня 2011 року №57 Про проведення першого туру щорічного обласного конкурсу "Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини"

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗНІВСЬКАРАЙОННАРАДА

Рівненської області

(Шосте скликання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИРАЙОННОЇ РАДИ

 

29 серпня 2011 року№57

 

Пропроведення першого туру щорічного обласного конкурсу “Кращапосадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини“

 

Керуючись статтею 4 Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради від 12.04.2011 №10 «Про щорічний обласний конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» та з метою підвищення професіоналізму, розвиткуініціативи і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування рад усіх рівнів

1.Затвердити:

1.1.Положення про проведення першого турущорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» (далі - Положення), згідно з додатком 1.

 

1.2. Положення про організаційний комітет з проведення першого туру

щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»(далі - Положення), згідно з додатком 2.

 

1.3. Склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» (далі – Організаційний комітет), згідно з додатком 3 .

 

2. Організаційному комітету провести у вересні - жовтні 2011 року перший тур щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини».

3. Рекомендувати сільським, селищному, міському головам рад прийняти участь в проведенні щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини».

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Михальчука С.І.

 

 

 

 

Голова радиВ.Лашта

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної ради

29 серпня 2011 року

№57

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення першого турущорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»

 

1.Загальні положення

 

1.1.Обласний конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» (далі - Конкурс) проводиться з метою підвищення професіоналізму посадових осіб органів місцевого самоврядування, розвитку ініціативи і їх творчої активності, вдосконалення процесу планування таорганізації діяльності як посадової особи, так і органів місцевого самоврядування в цілому, сприяння прозорості та ефективності діяльності місцевих рад.

1.2.Завдання Конкурсу є виявлення ерудиції та професійних знань посадових осіб органів місцевого самоврядування.

1.3.Конкурс оголошує обласна рада спільно з управлінням державної служби Головдержслужби України в Рівненській області.

1.4.У Конкурсі можуть брати участь посадові особи, що працюють у виконавчому апараті районної ради та посадові особи міської, селищної та сільських рад із стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років (за їх згодою).

1.5.Керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет (далі-Оргкомітет).

 

2. Порядок проведення

 

2.1 Конкурс проводиться в два тури у трьох номінаціях:

- кращий сільський, селищний, міський голова;

- краща посадова особа сільських, селищної, міської ради;

- краща посадова особа виконавчого апарату районної ради;

2.2. Перший тур Конкурсупроходить в кілька етапів:

 

І-й етап: прийом документів від претендентів

 

Для участі в першому туріКонкурсу посадові особи органів місцевого самоврядування подають Оргкомітету:

-заяву про участь;

-копію особової справи (за формою П-2ДС).

Оргкомітет розглядає подані документи претендентів та приймає рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову. Підставою для відмови є оформлені неналежним чином документи претендента або відсутність будь-якого з них, встановлена в них недостовірна інформація, а також невідповідність конкурсанта заявленим умовам.

Оргкомітет першого туру повідомляє обласний Оргкомітет другого туру про дату, час та місце проведення районного Конкурсу за 10 днів до його проведення.

 

ІІ-етап: виконання конкурсних завдань

Рівень знань державної мови

Оргкомітет першого туру пропонує конкурсантам диктант з творчим продовженням, де необхідно надати власні міркування з приводу висловленої у тексті проблеми. Обсяг творчої роботи не повинен бути більшим за обсяг поданого тексту.

Текст диктанту з творчим продовженням надається обласним Оргкомітетом другого туру в день проведення Конкурсу.

Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

На виконання завдання з перевірки рівня знань державної мови відводиться не менше 30 хвилин.

Складання ділових документів

Оргкомітет першого туру пропонує конкурсантам орієнтовний перелік видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками Конкурсу з урахуванням специфіки роботи органу місцевого самоврядування та відповідних нормативно-правових актів, які регламентують складання цих ділових документів. Орієнтовний перелік ділових документів, які будуть запропоновані конкурсантам, затверджуються на засіданні Оргкомітету першого туру. Завдання щодо складання ділового документу виконується на комп'ютері шрифтом Times New Roman чотирнадцятого розміру. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

На виконання завдання стосовно складання ділових документів відводиться не менше 60 хвилин.

 

Перевірка володіння навиками роботи на персональному комп»ютері

Оргкомітетпершого туру забезпечує місце і час для перевірки вмінь володіння персональним комп'ютером учасниками Конкурсу.

Перелік завдань з комп'ютерного тестування надається обласним Оргкомітетом другого туру в день проведення Конкурсу.

Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

На виконання завдань стосовно перевірки володіння персональним комп'ютером відводиться не менше 30 хвилин.

 

ІІІ-й етап: заключний

 

Оргкомітет першого туру на своїх засіданнях приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців (І місце) і лауреатів (ІІ, ІІІ місце)першого туру Конкурсу у номінаціях: «Кращий сільський, селищний, міський голова», «Краща посадова особа сільських, селищної, міської ради», «Краща посадова особа виконавчого апарату районної ради».

Оригінали протоколів та виконанихучасниками Конкурсу завдань зберігаються в Організаційному комітеті першого туру Конкурсу.

Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу,разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців подаються до обласного Оргкомітету другого туру Конкурсу не пізніше 1 листопада на адресу: Рівненська обласна рада, майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33013, з поміткою «Конкурс».

Крім цього для участі в другому турі Конкурсу районні ради окремо подають до 1 листопада письмову заяву щодо участі переможців першого туру (1 чол. номінації) Оргкомітетудругого туру Конкурсуза адресою: Рівненська обласна рада, майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33013, з поміткою «Конкурс».

 

3.Підведення підсумків та нагородження переможців.

 

3.1.Підведення підсумківКонкурсу здійснює Оргкомітетв день проведенняпершого туру на своєму засіданні.

3.2.За результатами проведеного Конкурсу визначаються три переможці в кожній номінації.

3.3.Переможці і лауреати нагороджуютьсягрошовими призами.

3.4.Підсумки Конкурсу оголошуються на урочистих зборах з нагоди Дня місцевого самоврядування та висвітлюються у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті районної ради.

 

 

 

Заступник голови районної радиС.Михальчук

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної ради

29 серпня 2011 року

№57

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про організаційний комітет з проведення першого туру

щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»

 

 

Це положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини» (далі – Конкурс).

І.Загальні положення

 

1.Організаційний комітет утворюється районною радою у складі голови, заступника голови, секретаря та членів організаційного комітету.

2.Організаційний комітет очолює заступник голови районної ради, до його складу входять представники виконавчого апарату районної ради, органу виконавчої влади, депутатського корпусу, засобів масової інформації.

3.Чисельність організаційного комітету – не менше 5-7 осіб.

 

ІІ.Правові підстави діяльності організаційного комітету

 

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

розпорядженням голови Рівненської обласної ради від 29.06.2011 №208 «Про щорічний обласний конкурс «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»;

цим Положенням.

 

ІІІ.Організація роботи організаційного комітету

 

1.Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану роботи організаційного комітету з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини».

2.Засідання організаційного комітету є правомочними, якщо в його роботі беруть участь не менше як 2/3 його складу.

3.Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

4.За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформлюються протоколом, що підписується головою, заступником голови, секретарем та члени організаційного комітету.

 

ІV.Повноваження організаційного комітету

 

1.Вирішує питання розподілу обов’язків між членами організаційного комітету, затверджує план роботи, розробляє та подає на затвердження в установленому порядку план заходів щодо проведення першого туру Конкурсу.

2.Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3.Затверджує орієнтовний перелік ділових документів для учасників першого туру Конкурсу.

4.Організовує написання диктату з творчим завданням, проведення складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками першого туру Конкурсу.

5.Створює експертну групу для проведення оцінювання рівня знань державної мови, складання ділового документа, володіння персональним комп’ютером.

6.Визначає переможців першого туру Конкурсу у кожній номінації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

7.Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців першого туру Конкурсу у кожній номінації.

8.Вносить пропозиції керівникам, у яких працюють переможці першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів посадової особи органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

9.Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з висвітлення результатів першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради.

 

V.Повноваження голови організаційного комітету

 

1.Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2.Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету

 

VІ.Повноваження заступника голови організаційного комітету

 

1.Заміщує голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

2.Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує узагальнення та розміщення матеріалів на веб-сайті районної ради.

 

VІІ.Повноваження секретаря організаційного комітету

 

1.Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2.Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

3.Організовує засідання організаційного комітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4.Готує необхідні матеріали щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на веб-сайті районної раді та в засобах масової інформації.

 

VІІІ.Повноваження членів організаційного комітету

 

Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.

 

ІХ.Регламент організаційного комітету

 

Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету.

1.Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до плану роботи та поточних планів роботи.

2.Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3.Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до Положення про організаційний комітет, плану роботи організаційного комітету та у разі необхідності.

4.На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо:

розподілу функцій та обов’язків;

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних з організацією і проведенням першого туру Конкурсу;

обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

визначення переможців за підсумками першого туру Конкурсу;

висвітлення інформації про проведення першого туру Конкурсу;

інших питань проведення першого туру Конкурсу.

5.Рішення організаційного комітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени організаційного комітету.

6.Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення першого туру до обласного Оргкомітету.

7.Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим організаційним комітетом.

8.Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу зберігаються у відділі організаційного та правового забезпечення діяльності ради. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу,разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців подаються до обласного оргкомітету другого туру Конкурсу.

 

 

 

Заступник голови районної радиС.Михальчук

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови

районної ради

29 серпня 2011 року

№57

 

 

С К Л А Д

організаційного комітету з проведення першого туру щорічного обласного конкурсу «Краща посадова особа органів місцевого самоврядування Рівненщини»

 

 

Михальчук Степан Іванович - заступник голови районної ради, голова організаційного комітету

 

ДроженецьБогдан Олександрович - керуючий справами виконавчогоапарату районної ради, заступник голови організаційного комітету

 

Снітко Наталія Сергіївна-головний спеціаліст з питань діловодства відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради, секретар організаційного комітету

 

Члени організаційного комітету:

 

Боровець Борис Тимофійович -головний редактор редакції газети «Надслучанський вісник» (за згодою)

 

Логвинчук Тетяна Сергіївна -начальник відділу організаційного та та правового забезпечення діяльності ради

 

Токарчук Володимир Валерійович -начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (за згодою)

 

Томілович Микола Іванович -голова постійної комісії районної ради з питань законності, депутатської діяльності та розвитку місцевого самоврядування, депутат районної ради (за згодою)

 

 

 

Заступник голови районної радиС.Михальчук

 

Авторські права 2020 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.