Звіт голови районної ради Федаса В.В.

 

 

 

Звіт
голови районної ради Федаса В.В.
за період з жовтня 2017 року по грудень 2018 року Шановні депутати та запрошені!
Вашій увазі пропонується щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність, виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.
    На виконання взятих зобов’язань перед нашими виборцями районна рада спрямовувала свої зусилля на забезпечення виконання завдань у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.
Головним пріоритетом діяльності ради було і залишається згуртування депутатів навколо визначального напрямку – вирішення, в межах наявних можливостей, назрілих життєвих проблем жителів Березнівського району.
Відзначу, що налаштувавшись на конструктивну співпрацю депутатський корпус  намагався відійти від з’ясування політичних розбіжностей і сконцентровував свою увагу на вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку району. Хоча, звичайно, не завжди це вдавалося.
На розгляд ради вносились важливі для забезпечення життєдіяльності Березнівщини питання, зокрема щодо економічного і соціального розвитку району, формування районного бюджету та змін до нього, а також фінансово-господарські, майнові і кадрові питання тощо.
Політична мапа районної ради за звітний період принципово не змінилась. В депутатському корпусі є 9 депутатських фракцій, до яких входять 32 депутати та 2 депутати є позафракційними.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота.
За звітний період проведено 10 пленарних засідань районної ради (у тому числі – 2 позачергові сесії), на яких депутатами  прийнято 213 рішень, без врахування рішень сьогоднішнього засідання (додатки 1,      2 до звіту). 
Вважаю, що позитивною практикою є заслуховування питань щодо стану справ у різноманітних сферах життєдіяльності району. Так, у звітному періоді заслухано питання щодо надання послуг з електропостачання, стану пасажирських перевезень, обліку та збереження майна комунальної власності, розгляду депутатських запитів.
Розгляд таких питань на пленарних засіданнях сесії дає можливість комплексно вивчити стан справ у певному напрямку, адже програми передбачають лише сегмент діяльності сфери чи галузі та не дають реальної картини проблематики в цілому.
Тому при формуванні плану роботи на 2019 рік основна увага приділена стану справ у різних ключових галузях, що дасть можливість детально розглянути питання, поставити чіткі завдання та визначити виконавців.

Серед основних напрямків роботи ради було і залишається затвердження районного бюджету та контроль за його виконанням.
22 грудня 2017 року радою затверджений головний фінансовий документ – районний бюджет на 2018 рік. Його прийняттю передували слухання на засіданнях постійних комісій за участю головних розпорядників коштів.
Упродовж звітного періоду до районного бюджету вносилися необхідні зміни. Але, зважаючи на стислі терміни, у які неодноразово подавалися на розгляд депутатів ради додаткові бюджетні пропозиції, не завжди депутати мали можливість якісно проаналізувати та вивчити їх. Однією з причин цьому була відсутність у депутатів районної ради повної інформації щодо потреби у додаткових коштах.
З метою унеможливлення прийняття непродуманих рішень в цьому році запроваджено практику надання депутатам районної ради окрім проекту рішень також додаткових матеріалів, які висвітлюють потребу у фінансуванні розпорядників коштів різного рівня. Вважаю, що цю ділянку нашої роботи потрібно вдосконалити, адже депутат має володіти повним спектром інформації щодо бюджетних питань.
    Зважаючи на обмежені фінансові ресурси районного бюджету,  на жаль, ми не мали можливості задовільнити всі бюджетні запити, разом з тим, маємо забезпечувати належний контроль за ефективним використанням коштів передбачених бюджетними призначеннями.

Одним із напрямків роботи є також розробка та затвердження місцевих програм.
З 56 діючих програм, які знаходяться на контролі, районною радою за звітний період затверджено 23 (додаток 3 до звіту). Порівнюючи показники попередніх років варто відзначити поступове зменшення кількості затверджених програм.
Варто врахувати й те, що з числа діючих програм 14 завершуються у 2018 році. Тож на черговій сесії матимемо можливість детально вивчити звіти про стан їх виконання.
Не буду перераховувати діючі програми, зокрема ті, які ми з вами затвердили, адже всі вони оприлюднені на веб-сторінці районної ради у розділі "Районні програми", а озвучу їх кількість за галузевими напрямками:
- соціальний захист - діє 11 програм;
- сім'я, молодь, спорт та захист інтересів неповнолітніх - 8 програм;
- комунальне господарство та будівництво – 7;
- програми організаційного характеру – 6;
- економіка та міжнародна співпраця – 5;
- цивільний захист та запобігання надзвичайних ситуацій – 4;
- культура та туризм – 3;
- освіта та патріотичне виховання – 3;
- програми підтримки комунальних підприємств –  3;
- охорона здоров'я – 2;
- сільське господарство та земельні відносини – 2;
- законність та правопорядок – 1.
Як видно з аналізу,  програмами охоплено практичного всі галузі та сфери життя району, однак цілком логічно виникає питання для чого необхідно стільки програм? Чи не можна їх проаналізувати та звести у комплексні програми в розрізі галузей, що дасть можливість ефективніше планувати їх фінансування та контролювати виконання?
Але часто такі програми передбачають часткове фінансування з державного та обласного бюджету, що є позитивним моментом у вирішенні завдань, які фінансово "не підйомні" для району.
З метою посилення відповідності програмних завдань можливостям бюджету всі програми перед винесенням на розгляд сесії, крім погодження профільних комісій,  погоджуються  бюджетною комісією.

За 11 місяців 2018 року 25 місцевих програм профінансовано з районного бюджету на загальну суму 5 млн 453 тис. грн. Детальний аналіз фінансування місцевих програм та використання коштів зазначено у додатку 4 до звіту.
Зверну увагу лише на окремі з них.
Відповідно до програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 рік за 11 місяців цього року виділено понад  386 тис. грн для виплати грошових допомог громадянам району на лікування та ліквідацію наслідків пожеж.
Значна увага приділена питанням запобігання надзвичайним ситуаціям. Зокрема, відповідно до програми економічного і соціального розвитку Березнівського району на 2018 рік на зміцнення обороноздатності держави, захист населення від надзвичайних ситуацій, Програми запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з утриманням та експлуатацією мостових споруд на водних об’єктах району з районного бюджету виділено 265 тис. грн. Вважаю, що озвучені обсяги фінансування по лінії райвійськкомату, надзвичайних ситуацій в умовах ведення воєнних дій на сході України та введення військового стану у 10-ти областях України є абсолютно виправданими, адже ми повинні бути готові до можливих загроз різного характеру.
Через місцеві програми проводиться підтримка розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної діяльності, учнів та студентів з категорійних сімей в районі. У 2018 році на реалізацію відповідних заходів виділено кошти на загальну суму майже 347 тис. грн.
Традиційно районна рада як засновник щороку фінансово підтримує комунальне підприємство "Телерадіокмпанія "Березне". У 2018 році з районного бюджету ТРК "Березне" отримало 390 тис. грн. До речі, в цьому році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підтвердила статус нашого підприємств, надавши ліцензію на мовлення на наступних сім років.
Цей перелік можна продовжувати далі, але окремо зазначу, що всі виділені кошти на фінансування місцевих програм підтримані рішеннями районної ради.

Зважаючи на виклики часу, суспільно-політичні та соціально- економічні процеси в державі, депутати районної ради завжди проявляли активну громадську позицію через прийняття різноманітних звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, обласної ради. Так, протягом звітного періоду районною радою   прийнято  ряд звернень, в тому числі:
- щодо необхідності внесення змін до законодавства у сфері громадянства та забезпечення конституційних прав громадян;
- щодо реформування  лісового господарства;
- щодо відшкодування витрат за надання пільг окремим категоріям громадян;
- щодо внесення змін до нормативних документів в частині приведення посадових окладів працівників районної державної адміністрації до розміру мінімальної заробітної плати;
- щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору  1932-1933 років в Україні;
- щодо необхідності внесення змін до переліку медичних препаратів, включених до урядової програми "Доступні ліки";
- щодо врегулювання ситуації на ринку деревини;
- щодо законодавчого врегулювання перерахунку пенсій, які були призначені до 1 травня 2016 року відповідно до Закону України "Про державну службу".
Також, підтримуючи ініціативи депутатів інших районних рад, у звітному періоді депутатський корпус підтримав звернення:
- депутатів Рівненської районної ради до Верховної Ради України щодо скасування депутатської недоторканності народних депутатів України;
- депутатів Тальнівської районної ради Черкаської області щодо впровадження реформ в галузях освіти та медицини.

        Одним із важливих інструментів роботи депутата районної ради, що допомагає належним чином реалізовувати свої права та виконувати передбачені законодавством обов’язки, є депутатський запит. Я вдячний депутатам, які не тільки активно працюють в цьому напрямку, а й долучаються до вирішення порушених проблемних питань.
Так, за звітний період районною радою прийняті 10 рішень щодо підтримки депутатських запитів (додаток 5 до звіту)
В основному у запитах піднімалися питання щодо якості надання послуг з перевезення пасажирів, ефективності використання бюджетних коштів, законності та правопорядку, освіти, соціального захисту тощо.
З метою налагодження ефективної роботи щодо якісного розгляду депутатських запитів контроль за цією ділянкою роботи  доручено постійній комісії районної ради з питань місцевого самоврядування, законності, та депутатської діяльності. Виконавчим апаратом районної ради ведеться постійний контроль за дотриманням термінів надання відповідей депутатам на їх депутатські запити.
Для забезпечення якісного та оперативного розгляду питань, що порушуються депутатами, є пропозиція подавати свої запити заздалегідь, а не під час засідання, що дасть можливість виконавчому апарату ради заздалегідь узгодити та оприлюднити проект рішення, а виконавцям, до яких пропонується скерувати запит, підготуватися для надання оперативної інформації безпосередньо на планерному засіданні.

Важливу роль у координації роботи ради виконує дорадчий орган ради – президія. Засідання президії є обов’язковим перед кожним пленарним засіданням районної ради.
До складу президії входять представники усіх депутатських груп та фракцій районної ради, що дає можливість узгодити спірні питання та дійти  компромісних рішень. Адже саме президія погоджує порядок денний пленарного засідання, узгодуєі пропозиції та рекомендації з питань, які пропонуться розглянути на сесії.
Сьогодні чисельний склад президії районної ради становить 12 осіб.
Повинен сказати, що члени президії висловлюють чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. Всього за звітний період проведено 10 засідань президії районної ради.

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність її постійних комісій. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій, які діють відповідно до загального плану роботи районної ради, Положення про постійні комісії районної ради та інших нормативних актів.
Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд сесії, а також з питань, які не є сесійними, але відносяться до компетенції комісій.
Рішенням районної ради від 13 листопада 2015 року утворено п'ять постійних комісій районної ради сьомого скликання. Зведена інформація по основних показниках діяльності постійних комісій у 2018 році вміщена у додатку 6 до звіту.
Враховуючи те, що всі голови постійних комісій звітуватимуть сьогодні про роботу очолюваних ними формувань ради, озвучу деякі пропозиції щодо оптимізації роботи.
Варто зауважити, що відповідальним за організацію роботи комісії є голова комісії, тому окремим керівникам цих формувань ради необхідно активізувати діяльність депутатів в частині їх участі в роботі засідань комісій.
Адже всі питання, які розглядає рада, є важливими і доволі прикро, що ряд проблем немає можливості детально опрацювати на комісії через відсутність достатньої кількості депутатів на її засіданні. Тому шановні колеги є прохання і вимога забезпечити виконання свої депутатських обов'язків, передбачених законом.
Я щиро сподіваюся, що названі рекомендації будуть враховані як керівниками постійних комісій, так і кожним депутатом зокрема.

Як показує практика роботи, дієвою формою роботи є проведення виїзних Днів депутата районної ради на базі об'єктів спільної власності територіальних громад району. У 2018 році двічі проведено такі заходи: 20 квітня (напрямки Яцьковичі – Друхів – Соснове) та 19 жовтня (напрямки Тишиця – Яблунне – Березне). Депутати, які брали участь у виїздах, мали змогу обговорити з керівництвом об’єктів та району проблемні питання на місцях, визначитися з оптимальними шляхами їх вирішення, намітити певні кроки щодо їх вирішення, в тому числі додаткового фінансування.

Управління об'єктами спільної власності територіальних громад.
На сьогоднішній день у спільній власності територіальних громад Березнівського району обліковується 122 (сто двадцять два) об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення).
За звітний період районною радою прийнято 41 рішення майнового характеру, структура яких вміщена у додатку 7 до звіту. 
З метою належного обліку та ефективного використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Березнівського району, проводиться відповідна робота з балансоутримувачами, а саме:
- виготовлення нових технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, щодо яких відбувалися зміни (реконстркуція, перепланування);
- внесення відповідних змін до  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Березнівського району.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників підприємств, установ, закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженого  рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року №399, районною радою прийнято чотири рішення у сфері трудових відносин. (контракт з Ковальчуком В.В., звільнення Пастушка В.М., Сидорчука А.О., призначення Карповця О.В.).
З метою  здійснення контролю за ефективністю використання коштів районного бюджету, утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Березнівського району, здійснено інвентаризацію нерухомого майна, у зв'язку з чим головою районної ради прийнято розпорядження голови районної ради від 07.06.2018 № 39 "Про створення комісії з вивчення ефективності використання бюджетних коштів".
Здійснено аналіз укладених договорів оренди нерухомого майна, відповідно до рішення районної ради від 30.12.2011 №315 "Про оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Березнівського району".
Проаналізовано також надходження до районного бюджету коштів від оренди майна спільної власності. Так, протягом 2018 року сума надходжень від оренди майна становить понад 185 тис. грн. Відповідно до розпорядження голови районної ради від 19.09.2018 №65 "Про вивчення питання укладення договорів оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Березнівського району" виконавчим апаратом районної ради здійснено контроль за укладанням договорів оренди нерухомого майна, де орендодавцями об’єктів нерухомого майна виступають балансоутримувачі майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Березнівського району.
Враховуючи реформування в напрямку децентралізації та об'єднання територіальних громад ми маємо провести весь комплекс робіт щодо впорядкування питань використання та обліку майна. Прийде час, коли виникне необхідність оперативно передати майно об'єднаним громадам, тому до цього процесу ми маємо бути готові.
       
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою здійснення районною радою повноважень, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів 26 жовтня 2018 року затверджено план регуляторної політики на 2018 рік. Протягом 2018 року районна рада регуляторних актів не приймала.

Відповідно до статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" голова  районної ради  здійснює керівництво виконавчим апаратом, який діє відповідно до Положення, затвердженого рішенням районної ради, та здійснює організаційне, правове, інформаційно-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування  та їх посадовими особами.
Діловодство в районній раді ведеться згідно з чинним законодавством. Протягом 2018 зареєстровано 676  вхідних документів, кількість вихідної кореспонденції - 574  листів.
За звітний період головою районної ради прийнято 195 розпоряджень (81  розпорядження з основної діяльності, 114  – з кадрових питань).
Забезпечено протоколювання пленарних засідань сесій районної ради, засідань президії районної ради та постійних комісій районної ради.
Працівники апарату ради завжди йдуть на зустріч депутатам ради у питаннях підтримки їх діяльності, зокрема в частині оформлення депутатських запитів чи звернень, звітів, надання інформаційної та правової підтримки.
Продовжено також позитивну практику щодо надіслання матеріалів сесій на електронні скриньки депутатів.
Вважаю за доцільне посилити взаємозв'язки апарату районної ради з радами базового рівня в частині надання методично-консультативної допомоги, організації проведення сесій, юридичної допомоги як одним із напрямків вдосконалення роботи апарату.

В районній раді налагоджена системна робота зі зверненнями громадян, створені належні умови для реалізації права громадян на звернення.
За звітний період до районної ради надійшло 272 звернення громадян, з них 45 звернень на особистому прийомі. Тематика звернень, як усних так і письмових, досить різноманітна. Найбільш актуальні проблеми заявників стосуються надання одноразової грошової допомоги на лікування, надання ліків, соціального захисту, освіти та науки, комунального господарства, земельних відносин та інші.
За результатами розгляду вирішено позитивно 181 звернення, що у відсотковому співвідношенні становить 66% від загальної кількості заяв, 32% заявників отримали роз’яснення, решта звернень надіслані за належністю чи знаходяться на контролі до повного їх вирішення.
До Березнівської районної ради протягом звітного періоду надійшло 8 запитів на публічну інформацію. Відповіді на всі запити надана в межах термінів, встановлених законодавством.

Березнівська районна рада та її керівництво працює за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та іншими законодавчими актами.
Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є офіційний веб-сайт районної ради, який постійно оновлюється.
Питання, що вносяться на розгляд сесій районної ради, своєчасно розміщуються на інтернет-сторінці, а тому депутати мають змогу знайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами до них, належно готуватися до пленарних засідань. Після завершення сесій усі рішення районної ради обов’язково оприлюднюються у визначені терміни.
В основному виконавчим апаратом районної ради дотримувано термінів, визначених Регламентом ради та іншими законодавчими актами, щодо  своєчасного забезпечення депутатів матеріалами пленарних засідань. Однак є випадки, коли окремі питання вносяться в проекти порядку денного чергових сесій відповідно до рекомендацій постійних комісій, президії, депутатів без попереднього оприлюднення на офіційному сайті районної ради у зв'язку з нагальністю їх розгляду.
Відповідно до вимог законодавства на сайті ради обов'язково оприлюднюються результати поіменного голосування в день проведення пленарного засідання. Відповідно до Регламенту районної ради запроваджено оприлюдення аудіозаписів пленарних засідань сесій.
На сайті постійно оновлюється інформація про діяльність депутатського корпусу, анонсуються планові заходи районної ради, а також розміщується інформація про їх  проведення.
Зокрема, на сайті районної ради кожен користувач може ознайомитися з протоколами постійних комісій, пленарних засідань сесій, зведеною інформацією про участь депутатів у роботі ради та її формувань.
Веб-сторінка районної ради вже є традиційним інформаційним майданчиком для інших органів виконачої влади, які мають намір поширити важливі для мешканців району відомості. Зокрема свої постійні розділи мають статистика, податкова та Пенсійний фонд.
Всі заходи, які проводить районна рада, поза всяким сумнівом є відкритими для представників громади та засобів масової інформації.
Варто відзначити і місцеві ЗМІ – районну газету "Надслучанський вісник" та ТРК "Березне", які беруть активну участь у висвітленні діяльності районної ради.
Відкритими мають бути не тільки рада як орган, а й кожен депутат зокрема. Відповідно до статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутати зобов'язані не рідше одного разу на рік прозвітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Рішення про орієнтовні строки проведення звітів депутатів розглядатиметься на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Сьогодні між районною радою та райдержадміністрацією налагоджено партнерські та конструктивні стосунки. Головне те, що сьогодні збережені нормальні людські та робочі відносини, що дає можливість без зайвого бюрократизму оперативно вирішувати ряд питань. Звичайно є певні дискусійні питання, різні точки зору у депутатів та у райдержадміністрації. Але для того ми і є представницьким органом, щоб представляючи інтереси територіальних громад спільно з виконавчою владою і не тільки вирішувати проблемні питання, а й працювати на розвиток району.

Шановні депутати, запрошені!
Завершуючи звіт голови районної ради, звіт про нашу спільну роботу, дякую, всім депутатам обласної ради від Березнівського району, депутатам районної ради, районній державній адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, сільським, селищному, міському головам за конструктивну співпрацю і взаєморозуміння щодо вирішення найактуальніших проблем району.
Окрема вдячність громаді району, яка з розумінням ставиться до наших проблем, підтримує всі наші добрі починання, допомагає в роботі владним структурам задля досягнення єдиної мети.
Дякую за увагу!

 

 

 

Анонси подій

Випадкове зображення

8.jpg
Авторські права 2019 © Офіційна веб-сторінка Березнівської районної ради Рівненської області. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2012 © Український переклад Joomla! Україна.